Недосказане про майбутнє

22 вересня 2017, 18:56
1380
Вы также можете прочесть этот материал на русском языке
Цікава розмова вчора вийшла в рамках проекту "Діалоги про майбутнє" журналу Новое Время

Тепер по мотивах дискусії. Всім, хто не вірить у необхідність та ефективність масштабної державної і муніципальної підтримки малого підприємництва в нашій країні.

«Говорячи про виробництво, ми повинні припинити використовувати фрази «зроблено в Китаї» або «зроблено у США». В майбутньому це буде «зроблено в інтернеті». Вагому роль почне відігравати малий бізнес, більшість компаній з цієї ніші стануть глобальними. За останні 30 років близько 6% компаній користувалися перевагами глобалізації. Протягом наступних 30 років як мінімум 60% малих бізнесів стануть глобальними. У глобалізації нічого поганого немає. Нам потрібно працювати над тим, щоб розвивати її далі», – Джек Ма (Alibaba) – про економіку майбутнього. Alibaba group інвестує у ці слова мільярди.

Так повинна діяти і Україна. І як держава. І як суспільство. В тому числі, й український великий бізнес. І тут питання про те, чи довіряєте ви діючій владі чи не довіряєте, вибачте, другорядне. Створювати комфортні умови і чесні правила гри для малого бізнесу повинна будь-яка українська влада. Крапка. Інакше у нас не буде майбутнього – 33% українців хочуть назавжди виїхати з країни. А це найбільш ініціативні, креативні, економічно активні люди. Якщо нічого не робити, то вони просто скористаються своєю можливістю, яка сьогодні вже не представляє ніякої складності навіть без знання іноземних мов.

Економічного дива не чекають, його створюють

На жаль, попри всю повагу до моїх співбесідників, через політичні суперечки наш вчорашній діалог вийшов більше про сьогодення, ніж про майбутнє. В принципі я розумію чому. Тому що, йдучи в далеке вільне плавання, тобто в майбутнє, ми перш за повинні добре підготуватися на березі. Але, в той же час, завжди пам'ятати, що в нашій подорожі головне – це курс, а не капітан. Тому що без правильного заздалегідь визначеного курсу навіть найпрофесійніший морський вовк зі згуртованою командою розіб'є об рифи або айсберг найсучасніший корабель, в кращому випадку – посадить його на мілину.

А тепер про майбутнє, точніше про економіку майбутнього, про недосказане на вчорашніх діалогах.

Коли говорять про економіку майбутнього, то першим звучить сьогодні «штучний інтелект» і «роботизація». Штучний інтелект і робот замінять людину. Багато людей втратять свою традиційну роботу. Тому в них буде більше вільного часу і можливостей виплеснути свою творчу енергію. Оскільки певний базовий дохід (якась постійна гарантована виплата) на той час буде вже розподілятися між кожним членом суспільства. А далі – роби що-завгодно.

У 2014 році подібне дослідження було проведене в Німеччині. 28 «піддослідних» німців отримували кошти в сумі 1000 євро щомісяця. Багато експертів вважали, що учасники дослідження стануть витрачати отримане на шару на розваги, комп'ютерні ігри, алкоголь або наркотики, стануть деградувати. Але яке ж було їхнє здивування, коли їхні досліджувані почали займатися саморозвитком – читати книги, навчатися, займатися спортом, щось майструвати, придумувати щось нове.

У 2016 році аналогічний висновок свого дослідження опублікував і стартап-інкубатор Y Combinator. Головний меседж, за словами голови компанії Сема Альтмана: «Свобода від турбот про дах над головою, їжу і одяг дозволить людям створювати реальніші цінності своєю працею, займатися тим, що їм дійсно цікаво і що може бути корисне суспільству».

Іншими словами, люди в майбутньому захочуть стати такими собі вільними творчими одиницями. Такими собі фрілансерами-підприємцями. Тому що підприємництво і підприємливість – це не тільки про прибуток. Це набагато більше і ширше.

Підприємливість людині властива на генетичному рівні. Вона рухає вперед людський прогрес. Саме підприємливість була в основі головних відкриттів і винаходів, які змінили нашу цивілізацію.

Так само і в наші дні. Всі новітні відкриття і винаходи – це ідеї, знання, проекти, які швидко стають новою реальністю, новою частиною економіки, власне, новою економікою і частиною нашого життя.

Ці знання в головах людей, які поруч з нами. Під час обміну вони народжують ідеї, з яких виникає щось нове, таке, що назавжди змінює світ і нас. І цей процес постійно прискорюється. Адже сьогодні поруч з нами мільярди людей. Бо в руках у нас гаджети, на столах комп'ютери – точки входу в глобальний онлайн, в якому вже сьогодні формується світ і економіка майбутнього. Цей процес уже охопив Україну. І він має свої імена й обличчя. Я зупинюся на особливій категорії. З майбутнього. Знайомтеся.

Фіонг Ань Чан, 18 років, Черкаси, математик. Володарка спеціального призу Американського математичного співтовариства. Вона першою вивела формулу для пошуку спільних елементів довільних двох послідовностей фігурних чисел.

Міша Міколишин, 15 років, Київ, інженер-розробник. Переможець конкурсу NASA Space Apps Challenge. Розробив платформу, за допомогою якої кожен зможе дізнатися значення будь-якого терміна з різних сфер вивчення Землі.

Анастасія Лівочка, 17 років, Львів, винахідниця. Фіналістка Intel ISEF – 2017 (Лос-Анджелес), MILSET – EXPO (Бразилія) і Stockholm Junior Water Prize (Швеція), вона винайшла пристрій, який заважає противнику визначати, де бліндажі бійців АТО.

Jack Belozerov, відеоблогер, саунд-продюсер. Веде музично-розважальний канал на Youtube і має 1,5 млн передплатників. У кого ще в Україні є онлайн-ресурс з такою аудиторією?

Далі можна продовжувати і продовжувати. І я б дуже не хотів, щоб ці діти входили до кола бажаючих назавжди покинути нашу країну. А для цього країні потрібна зовсім інша структура економіки. Інша атмосфера дискусії і діалогів. У тому числі про майбутнє.

І, щоб змінити цей убогий ландшафт, потрібні ініціативні, сміливі, готові до ризику, креативні. Вони ж новий клас. У тому числі й майбутній політичний клас нашого суспільства.

Економічного дива не чекають, його створюють.

І діяти треба тут і зараз.

Экономического чуда не ждут, его создают

К сожалению, при всем уважении к моим собеседникам, из-за политических споров наш вчерашний диалог вышел больше о настоящем, чем о будущем. В принципе я понимаю почему. Потому что, уходя в далекое свободное плаванье, то есть в будущее, мы прежде должны хорошо подготовиться на берегу. Но в то же время всегда помнить, что в нашем путешествии главное – это курс, а не капитан. Потому что без правильного заблаговременно определенного курса даже самый профессиональный морской волк со сплоченной командой разобьёт о рифы или айсберг самый современный корабль, в лучшем случае посадит его на мель.

А теперь о будущем, точнее об экономике будущего, о недосказанном на вчерашних диалогах.

Когда говорят об экономике будущего, то первым звучит сегодня «искусственный интеллект» и «роботизация». Искусственный интеллект и робот заменит человека. Многие люди потеряют свою традиционную работу. Поэтому у них будет больше свободного времени и возможностей выплеснуть свою творческую энергию. Поскольку определенный базовый доход (некая постоянная гарантированная выплата) к тому времени будет уже распределяться между каждым членом общества. А далее – делай что угодно.

В 2014 году подобное исследование было проведено в Германии. 28 «подопытных» немцев получали средства в сумме 1000 евро ежемесячно. Многие эксперты считали, что участники исследования станут тратить полученное на шару в развлечения, компьютерные игры, алкоголь или наркотики, станут деградировать. Но каково же было их удивление, когда их исследуемые стали заниматься саморазвитием – читать книги, обучаться, заниматься спортом, что-то мастерить, придумывать что-то новое.

В 2016 году аналогичный вывод своего исследования опубликовал и стартап-инкубатор Y Combinator. Главный месседж, по словам главы компании Сэма Альтмана: «Свобода от беспокойства за кров, еду и одежду позволит людям создавать более реальные ценности своим трудом, заниматься тем, что им действительно интересно и что может быть полезно обществу».

Другими словами, люди в будущем предпочтут стать некими свободными творческими единицами. Некими фрилансерами-предпринимателями. Потому что предпринимательство и предприимчивость - это не только о прибыли. Это намного больше и шире.

Предприимчивость человеку присуща на генетическом уровне. Она двигатель человеческого прогресса. Именно предприимчивость была в основе главных открытий и изобретений, которые изменили нашу цивилизацию.

Так же и в наши дни. Все новейшие открытия и изобретения - это идеи, знания, проекты, которые быстро становятся новой реальностью, новой частью экономики, собственно новой экономикой и частью нашей жизни.

Эти знания в головах людей, которые рядом с нами. При обмене ими рождаются идеи, из которых возникает что-то новое, которое навсегда меняет мир и нас. И этот процесс постоянно ускоряется. Ведь сегодня рядом с нами миллиарды людей. Потому что в руках у нас гаджеты, на столах компьютеры – точки входа в глобальный онлайн, в котором уже сегодня формируется мир и экономика будущего. Этот процесс уже охватил Украину. И он имеет свои имена и лица. Я остановлюсь на особой категории. Из будущего. Знакомьтесь.

Фионг Ань Чан, 18 лет, Черкассы, математик. Обладательница специального приза Американского математического сообщества. Она первой вывела формулу для поиска общих элементов любых двух последовательностей фигурных чисел.

Миша Миколишин, 15 лет, Киев, инженер-разработчик. Победитель конкурса NASA Space Apps Challenge. Разработал платформу, с помощью которой каждый сможет узнать значение любого термина из разных сфер изучения Земли.

Анастасия Ливочка, 17 лет, Львов, изобретательница. Финалистка Intel ISEF - 2017 (Лос-Анджелес), MILSET - EXPO (Бразилия) и Stockholm Junior Water Prize (Швеция), она изобрела приспособление, которое мешает противнику определять, где блиндажи бойцов АТО.

Jack Belozerov, видеоблоггер, саунд-продюсер. Ведет музыкально-развлекательный канал на Youtube и имеет 1,5 млн подписчиков. У кого еще в Украине есть онлайн-ресурс с такой аудиторией?

Далее можно продолжать и продолжать. И я бы очень не хотел, чтобы эти дети входили в число желающих навсегда покинуть нашу страну. А для этого стране нужна совершенно иная структура экономики. Иная атмосфера дискуссии и диалогов. В том числе о будущем.

И чтобы изменить этот убогий ландшафт, нужны инициативные, смелые, готовые к риску, креативные. Они же новый класс. В том числе и будущий политический класс нашего общества.

Экономического чуда не ждут, его создают.

И действовать надо здесь и сейчас.

Новое Время запрошує на лекції наших відомих колумністів Діалоги про майбутнє. Детальна програма тут

Приєднуйтеся до нашого телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Подкасти Радіо НВ

Пропустили улюблену передачу? Не дослухали інтерв'ю? Хочете переслухати радіошоу з архіву?

Підпишіться на подкасти Радіо НВ на Soundcloud.
Слухайте, переслуховуйте, діліться!

Слухати подкасти

Стань автором

Якщо Ви хочете вести свій блог на сайті Новое Время, напишіть, будь ласка, листа на адресу:

nv-opinion@nv.ua

Вибір редакції

Політика

Сьогодні, 11:46

thumb img
Президентський рейтинг: Зеленський лідирує, Порошенко залишається на третьому місці
Політика

Сьогодні, 06:43

thumb img
Жодних селфі. Яка відповідальність передбачена за порушення таємниці голосування
Геополітика

Сьогодні, 14:26

thumb img
Політичне харакірі та вибори. Що заважає Україні повернути окупований Росією Крим