Высшее образование в Украине: Наши позиции в мире

8 июля 2015, 11:13
1799
Именно благодаря значительному вкладу образовательной составляющей обеспечиваются высокие рейтинговые позиции Украины по индексу человеческого развития

Для всього сучасного світу характерна тенденція поширення масштабів вищої освіти та, відповідно, стрімкого зростання студентської когорти.

За 10 років (з 2000 по 2010-й) студентський контингент у всьому світі зріс майже вдвічі, і сягнув 178 млн. Показник валового охоплення вищою освітою (частка тих, хто навчається в системі вищої освіти відносно 5-річної вікової категорії населення після завершення середньої освіти) у провідних країнах світу вже сягає 100%.

Лідерами у світі є: Південна Корея – 98,4%, США – 94,3%, Фінляндія – 93,7%, Білорусь – 91,5% і Австралія – 86,3% (2012 р.). Україна за цим показником входить в першу десятку країн світу (9-е місце) - 79,7% молоді 18-23 років нашої країни навчається в системі вищої освіти.

Зростання потреби у вищій освіті знаходить прояв не тільки у збільшенні студентського контингенту, а й у підвищенні середнього рівня освіти населення. Зростає вік учнів та кількість років загальної середньої освіти, необхідних для виходу на ринок праці та ефективної зайнятості. Для цього неодмінною умовою виступає наявність не тільки 8-9 років загальної освіти, а й повної загальної середньої освіти та спеціалізованої професійної підготовки. Передбачається, що більш-менш універсальною освітою найближчим часом стануть 2 роки навчання в коледжі.

Вважається, що універсальною освітою найближчим часом стануть 2 роки навчання в коледжі

Населення Україні також відзначається досить високим освітнім рівнем. Зокрема, питома вага фахівців з вищою та середньою спеціальною освітою становить 29%. Серед країн-учасниць Болонського процесу Україна у 2013 році лідирувала за часткою осіб з вищою освітою у віковій групі 25-34 роки (54,2% при середньому значенні 37,3%), у віковій групі 45-64 роки (44,1% при середньому значенні 22,9%).

Ті країни, в яких охоплення населення віком від 18 до 23 років вищою освітою є невисоким, демонструють найвищі темпи зростання студентського контингенту (як правило, це багатонаселені країни Південно-Східної Азії та Латинської Америки). Світовим лідером за темпами росту студентства є Китай, який збільшив чисельність своїх студентів більше ніж в 4 рази - на 488% з 1999 по 2010 рік, Бразилія – на 267%, Мексика – на 155%, Індія тільки за 3 роки – на 76%.

Зростання студентського контингенту в Україні в цілому відбувалося на середньосвітовому рівні, хоча в 2008 році воно складало 73%, а в 2010 – тільки 52% від рівня 1999 року. В інших постсоціалістичних країнах спостерігалася приблизно така ж динаміка (Естонія – 39%, Латвія – 38%, Литва – 88%).

Постійно зростає чисельність студентів у складі населення різних країн. Якщо у 2000 році лідерами були Республіка Корея (663 студентів на 10 тис. населення), Фінляндія (535), Аргентина (492), то у 2012 році показники більшості країн з високим та середнім рівнем розвитку перевищують цифру 600: Республіка Корея (699), США (689), Аргентина (673), Білорусь (641), Литва (632), Австралія (602) та ін. В Україні та інших пострадянських країнах відбувалося зростання частки студентів до 2010 року, після чого спостерігається тенденція її зниження: у 2010 році – 557, 2012 р.- 488, 2014 р. – 393 студентів на 10 тис. населення.

Про вагомий освітній потенціал нашої країни свідчать дані про достатньо високі її позиції у світових рейтингах. Так, саме завдяки значному внеску освітньої складової забезпечуються високі рейтингові позиції України за індексом людського розвитку (83 позиція в Доповіді про людський розвиток 2014 р.). Відносно високий рейтинг України (43 місце) за загальним Індексом глобального таланту (Global Talent Index) також свідчить про існування резервів для забезпечення інноваційного розвитку країни у перспективі.

У світовому рейтингу Universitas 21 (єдиному у світі рейтингу національних систем вищої освіти Україна) Україна зайняла у 2015 році 41 місце, у тому числі увійшла до Топ-10 країн за видатками на вищу освіту у відсотках від ВВП. До Топ-500 рейтингу світових університетів QS-2014 увійшли два національні університети: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (рейтингова позиція 421-430) та Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (рейтингова позиція 481-490).

Україна посідає 30 позицію за якістю математичної та наукової освіти (Quality of math and Science education), випереджуючи такі економічно розвинені країни, як Австрія (37 місце), Швеція (49 місце) та Польща (50 місце).

Подкасты Радио НВ

Пропустили любимую передачу? Не дослушали интервью? Хотите переслушать эфир из архива?

Подпишитесь на подкасты Радио НВ на Soundcloud. Слушайте, переслушивайте, делитесь!

Слушать подкасты

Стань автором

Если Вы хотите вести свой блог на сайте Новое время, напишите, пожалуйста, письмо по адресу:

nv-opinion@nv.ua

Выбор редакции

Финансы

Вчера, 09:30

thumb img
Как частный инвестор может купить ОВГЗ и сколько можно заработать на этих ценных бумагах
Страны

Вчера, 15:45

thumb img
29 лет у власти. От чугунщика до единоличного правителя Казахстана - краткая биография Нурсултана Назарбаева
Экономика

Вчера, 16:10

thumb img
Амбромавичус и Данилюк - что они делают рядом с Зеленским?