Що може змінити судова реформа

4 жовтня 2017, 13:52
Сюжет
3. жовтня 2017 року Верховна Рада України 234 голосами схвалила перший закон з пакету про судову реформу

Перед цим депутати прийняли пропозицію профільного комітету про внесення фінальних правок.

"Комітет пропонує вилучити все, що викликало дискусію в цьому залі", - зазначив голова комітету Руслан Князевич, зачитавши номери поправок і зазначивши, що окремим пунктом йдуть 17 сторінок поправок, які виправляють орфографічні помилки в законі.

Відео дня

Таким чином станом на 4 жовтня фінальний текст документа не був у відкритому доступі.

НВ розповідає, які нововведення можуть з'явитися в українському судочинстві.

1. Відповідно до законопроекту, під час врегулювання спору за участю судді не буде вестися протокол наради і проводитися фіксація за допомогою якихось технічних засобів. Крім того, забороняється використовувати портативні, аудіотехнічні пристрої, а також здійснювати фото- і кінозйомку, відео- і звукозапис, хоча раніше фіксація проводилась.

Примітка

Процес врегулювання спору за участю судді – процедура примирення сторін, в якій суддя виступає посередником, і яка повинна буде здійснюватися у формі спільних і/або закритих нарад, а також в режимі відеоконференції.

Спільні наради будуть проводитися за участю всіх сторін спору, їх представників і судді. Закриті наради проводяться з ініціативи судді з кожною зі сторін окремо. Таким чином введено процедуру комунікації судді і сторін поза судовим засіданням.

Примирення сторін за участю судді відповідно до проектів можливе виключно до початку розгляду справи по суті.

Порядок проведення врегулювання спору за участю судді поки чітко не визначений. Залишається неврегульованим питання щодо зберігання інформації, отриманої в результаті можливості проводити наради в режимі відеоконференції.

Під час проведення врегулювання спору суддя не має права надавати сторонам юридичні поради та рекомендації, давати оцінку доказів у справі.

Інформація, отримана будь-якою зі сторін, а також суддею під час врегулювання спору, є конфіденційною.

Варто зазначити, що під час розгляду законопроекту деякі нардепи заявляли, що новий закон ускладнить доступ громадян до судочинства і гласність судових засідань.

Зокрема, це було пов'язано з тим, що спочатку пропонувалося встановити, що в разі, якщо суд дійде висновку, що фото-, кіно-, теле- чи відеозйомка, а також трансляції ходу судового засідання по радіо і телебаченню або в мережі Інтернет заважають ходу судового процесу, суд може заборонити або обмежити їх проведення. Згідно з первинною версією законопроекту, для цього суд повинен винести мотивовану постанову. Однак перед голосуванням профільний комітет вилучив цю норму.

2. Відповідно до законопроекту, до участі в справі можуть залучити експерта з питань права. У тексті законопроекту говориться, що таким експертом може бути особа, яка має науковий ступінь і є визнаним фахівцем у галузі права. Однак немає ніякого визначення поняття "визнаний фахівець в області права" і роз'яснень про те, хто і як повинен його таким визнати.

poster
Дайджест головних новин
Безкоштовна email-розсилка лише відбірних матеріалів від редакторів NV
Розсилка відправляється з понеділка по п'ятницю

Фото: Lisa Stephen via Flickr

Фото: Lisa Stephen via Flickr Фото:

3. Законопроект передбачає право суду відхилити клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляді доказів і прийняти рішення на основі інших представлених учасниками справи доказів, якщо у встановлений судом строк не будуть внесені кошти для забезпечення судових витрат чи не будуть сплачені у встановлений судом строк відповідні суми авансом.

На такій же підставі суд може скасувати раніше прийняте рішення про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування доказів або огляд доказів за місцем їх знаходження.

4. Якщо у встановлений строк не будуть внесені кошти для забезпечення витрат на професійну юридичну допомогу, суд має право залишити позов без розгляду за клопотанням відповідача.

5. Відповідно до законопроекту, відповідач та інші особи, місце проживання, перебування або місце роботи яких невідомо, можуть бути викликані в суд через оголошення на офіційному сайті судової влади України.

Ця норма була дискусійною, оскільки значна кількість громадян України не мають можливості підключення до інтернету і доступу до цього сайту. Крім того, його користувачами є досить вузьке коло осіб.

Зараз людей, місце проживання, перебування або місце роботи яких невідомо, викликають через засоби масової інформації та за останнім відомим місцем проживання (перебування) на території України.

6. Законопроект врегулював питання діяльності нового Верховного Суду і Вищого суду з інтелектуальної власності. Крім того, він встановив обмеження для подачі громадянами касаційних скарг в новий Верховний Суд.

7. Законопроект ввів нові поняття, такі як "зразкова справа" і "типова справа", інститут наказного провадження.

Типова адміністративна справа – справа, в якій відносини сторін і та правові норми, якими вони регулюються, схожі.

Зразкова адміністративна справа -– типова адміністративна справаприйнята до провадження Верховним Судом як судом першої інстанції для винесення зразкового рішення. Згідно з прийнятими в рамках судової реформи змінами до Кодексу про адміністративне судочинство, якщо один або декілька адміністративних судів розглядають 10 або більше типових адміністративних справ, один з таких адміністративних судів може подати клопотання до Верховного Суду про те, щоб він розглянув одну з цих справ як суд вищої інстанції.

Рішення про те, чи відкривати зразкову справу, повинна приймати колегія Верховного Суду в складі не менше п'яти суддів. Також колегія в складі не менше п'яти суддів Верховного Суду повинна розглядати таку справу.

На рішення Верховного Суду у зразковій справі можна буде подати апеляцію, яка буде розглядатися Великою палатою Верховного Суду.

Верховний суд буде виносити рішення в зразкових справах, які повинні будуть враховувати інші суди при розгляді типових справ/Фото: Андрій Товстиженко/ZN.UA
Верховний суд буде виносити рішення в зразкових справах, які повинні будуть враховувати інші суди при розгляді типових справ/Фото: Андрій Товстиженко/ZN.UA Фото:

Суд, який розглядає типову справу, має право зупинити її розгляд за клопотанням одного з учасників або за власною ініціативою, якщо Верховний Суд відкрив провадження за відповідною зразковою справою. Провадження повинно бути відновлено з дня набрання законної сили рішенням Верховного Суду у зразковій справі. Суд зобов'язаний враховувати правові висновки Верховного Суду, викладені в рішенні за результатами розгляду зразкової справи.

На судове рішення у типовій справі може бути подана апеляційна скарга. Рішення апеляційної інстанції також може бути оскаржене в касаційному порядку, але виключно з двох підстав:

- суд першої та/або апеляційної інстанції не визнав справу типовою і/або не врахував правові висновки, викладені в рішенні Верховного Суду у відповідній зразковій справі;

- справа, за якою судом першої та/або апеляційної інстанції прийнято рішення з урахуванням правових висновків, викладених в рішенні Верховного Суду у зразковій справі, не відповідає ознакам типової справи.

Наказне провадження – особливий спрощений вид процесу, спрямований на швидкий і ефективний захист незаперечних прав шляхом видачі судового наказу, який одночасно є судовим рішенням та виконавчим документом.

Відповідно до законопроекту, в господарському та цивільному видах судочинства вводиться можливість стягнення шляхом наказного провадження незаперечної заборгованості. Заява про видачу відповідного судового наказу буде розглядатися без виклику заявника та боржника і без проведення судового засідання.

Наказне провадження в цивільному судочинстві може бути застосовано для розгляду вимог про стягнення аліментів, повернення вартості товарів неналежної якості, стягнення фізичною особою незаперечної заборгованості з юридичної особи або фізичної особи – підприємця.

Забороняється стягнення шляхом наказного провадження заборгованості, яка випливає з договорів з фізичною особою, яка не є підприємцем, крім стягнення заборгованості із заробітної плати, оплати житлово-комунальних і телекомунікаційних послуг.

8. Запроваджуються штрафи за зловживання процесуальними правами і обов'язками сторін в суді.

9. Законопроект передбачає створення єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (електронного судочинства).

Позовні та інші заяви, скарги та інші процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, повинні бути обов'язково зареєстровані в цій системі в порядку надходження.

Фото: StartupStockPhotos/pixabay.com
Фото: StartupStockPhotos/pixabay.com Фото:

Інформаційно-телекомунікаційна система також визначає суддю або колегію суддів для розгляду конкретної справи.

Несанкціоноване втручання в систему електронного судочинства тягне за собою кримінальну відповідальність.

10. Буде створено Вищий суд з питань інтелектуальної власності.

Він буде розглядати справи про права на винахід, корисну модель, промисловий зразок, товарний знак, комерційне найменування, справи у спорах про реєстрацію, облік прав інтелектуальної власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокове припинення патентів, а також скарги на рішення Антимонопольного комітету з цих питань.

11. Згідно із законопроектом, єдиним судом, який переглядає в касаційному порядку судові рішення, прийняті судами першої та апеляційної інстанцій, є Верховний Суд.

Верховному Суду як суду першої інстанції підсудні справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму, справи за позовом про дострокове припинення повноважень депутата парламенту, а також справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради, президента, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НВ

poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Розсилка відправляється з понеділка по п'ятницю

Показати ще новини
Радіо NV
X