За рекомендаціями держслужб. Уряд змінив особливості ведення обліку військовозобов'язаних під час війни

2 січня, 12:35
Як пройде мобілізація 2023 в Україні (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Як пройде мобілізація 2023 в Україні (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Затверджено новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів з урахуванням рекомендацій державних служб.

В Україні затвердили новий Порядок організації військового обліку призовників, в якому змінили особливості обліку держустановами, підприємствами, установами та організаціями. 30 грудня Кабмін затвердив відповідне рішення, написав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Відео дня

«Порядок удосконалює окремі питання взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки із органами державної влади, підприємствами, установами й організаціями у питаннях організації та ведення військового обліку», ― пояснює Тарс Мельничук.

Особливості взяття на облік військовозобов'язаних в Україні

Взяття на військовий облік, зняття з військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, відомості про яких наявні в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів, здійснюється на підставі відомостей про декларування, зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання осіб в електронній формі, надісланих органами реєстрації через Єдину інформаційну систему МВС до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, вказано в Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних.

Крім того, чоловік може за власним бажанням подати відомості для включення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів під час формування декларації про місце проживання

Також, з реєстром взаємодіє портал ДІЯ. Надсилаються такі дані:

 • прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), стать, дата народження;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
 • тип військово-облікового документа;найменування ТЦК, в якому особа перебуває та/або перебувала на зазначеному обліку;
 • серія та/або номер військово-облікового документа (за наявності);
 • адреса поточного задекларованого/зареєстрованого місця проживання або адреса попереднього задекларованого/зареєстрованого місця проживання (для осіб, які на дату формування заяви не мають задекларованого/зареєстрованого місця проживання).

Кого беруть на військовий облік

Особи віком від 18 до 27 років беруться ― на військовий облік призовників в ТЦК за місцем реєстрації.

Взяттю на військовий облік військовозобов'язаних державними органами, підприємствами, установами та організаціями підлягають:

 • громадяни, придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час, які не досягли граничного віку перебування в запасі Збройних Сил;
 • особи, звільнені з військової служби в запас Збройних Сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки;
 • особи, які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України Про альтернативну (невійськову) службу;
 • особи, звільнені із служби з Національної поліції, МВС, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (крім осіб, прийнятих на службу цивільного захисту у порядку, визначеному Кодексом цивільного захисту України, до проходження строкової військової служби), Державної кримінально-виконавчої служби, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику;
 • особи, які набули громадянство України і підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних;
 • особи, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону на нове місце проживання;
 • військовозобов'язані, виключені з військового обліку СБУ, Служби зовнішньої розвідки;
 • призовники, яких відповідно до статті 18 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу звільнено від призову на строкову військову службу;
 • особи, які досягли граничного віку (27 років) перебування на військовому обліку призовників;
 • жінки, які мають фах, споріднений з відповідними військово-обліковими спеціальностями, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, за умови їх придатності до проходження військової служби за станом здоров’я, віком та сімейним станом;
 • особи, які прибули з тимчасово окупованої території України, після взяття на військовий облік у районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб.
poster
Дайджест головних новин
Безкоштовна email-розсилка лише відбірних матеріалів від редакторів NV
Розсилка відправляється з понеділка по п'ятницю

Кого не беруть на облік військовозобов'язаних і призовників

Не підлягають взяттю на військовий облік призовників державними органами, підприємствами, установами та організаціями громадяни, які:

 • вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;
 • вибувають на строк більше трьох місяців за межі України;
 • взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на військовий облік військовозобов'язаних;
 • отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;
 • припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України Про альтернативну (невійськову) службу.

Не підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних державними органами, підприємствами, установами та організаціями:

 • особи, які після проходження строкової військової служби прийняті на військову службу за контрактом до військових формувань, утворених відповідно до законів, крім Збройних Сил, або на службу до Національної поліції, органів, підрозділів цивільного захисту, до Держспецзв’язку, Державної кримінально-виконавчої служби;
 • особи, які вибули на строк більше трьох місяців за межі України;
 • особи, які вибули до інших країн на постійне місце проживання;
 • в інших випадках ― за рішенням Міноборони.

Військовий облік ― завдання установ, підпри'ємств і організацій

Державні органи, підприємства, установи та організації виконують такі заходи:

 • перевірка у громадян під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікових документів. Приймання на роботу (навчання) призовників і військовозобов'язаних здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а також у разі перебування на військовому обліку в СБУ та Службі зовнішньої розвідки;
 • надсилання у семиденний строк до відповідних ТЦК повідомлень про зміну облікових даних призовників і військовозобов'язаних, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з закладу освіти);
 • оповіщення на вимогу ТЦК призовників і військовозобов'язаних про їх виклик таі забезпечення їх своєчасного прибуття;
 • забезпечення повноти та достовірності облікових даних призовників і військовозобов'язаних згідно з вимогами;
 • взаємодія з ТЦК щодо строків та способів звіряння даних особових карток, списків призовників і військовозобов'язаних, їх облікових даних, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов'язаних;
 • організація періодичного звіряння особових карток призовників і військовозобов'язаних із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць. Не рідше одного разу на рік проведення звіряння особових карток працівників з обліковими документами ТЦК, в яких вони перебувають на військовому обліку;
 • у п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів внесення до особових карток призовників і військовозобов'язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади та надсилання (у разі наявності) щомісяця до 5 числа до ТЦК повідомлення про зміну облікових даних;
 • складення і подання щороку до 1 грудня до рТЦК списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (у разі їх наявності);
 • приймання під розписку від призовників і військовозобов'язаних їх військово-облікових документів для подання до ТЦК для звіряння з обліковими даними та оформлення бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;
 • своєчасне оформлення документів для бронювання військовозобов'язаних за центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час;
 • постійний контроль за виконанням посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій, призовниками і військовозобов'язаними встановлених правил військового обліку та проведення відповідної роз’яснювальної роботи;
 • постійне інформування ТЦК про громадян та посадових осіб, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом;
 • ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних та звіряння їх облікових даних з даними ТЦК.

Що змінилося в 2023 році постановою Кабміну

За словами Тараса Мельничука у веденні військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів змінюється наступне:

 • враховані рекомендації Національного агентства з питань державної служби України та Державної служби статистики України щодо нових списків персонального обліку державними органами, підприємствами, установами та організаціями;
 • удосконалено окремі питання взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями;
 • облік в 2023 році буде здійснюватися у співпраці із Нацагентством з питань держслужби та Держстатом.
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Розсилка відправляється з понеділка по п'ятницю

Показати ще новини
Радіо NV
X