Як Україні потрапити до ТОП-15 країн у рейтингу легкості ведення бізнесу

Економічний ефект від імплементації змін оцінюється в 10-15 млрд грн

Економічний ефект від імплементації змін оцінюється в 10-15 млрд грн

Експерти пропонують 14 кроків, які дозволять країні піднятися більш ніж на 50 позицій в рейтингу Doing Business і зекономити десятки мільярдів гривень  

Рейтинг Doing Business – щорічне дослідження групи Світового Банку, яке оцінює простоту здійснення підприємницької діяльності в 189 країнах світу на основі десяти індикаторів, таких як легкість відкриття бізнесу, отримання дозволів на будівництво, реєстрація власності, захист прав інвесторів, сплата податків, тощо.

В останньому, оприлюдненому наприкінці жовтня, рейтингу Україна піднялася на 13 позицій і зайняла 83 місце.

Рейтинг базується на оцінках підприємців, які здійснюють господарську діяльність, зокрема на території України. Рейтинг зважає на усі процеси діяльності підприємства з моменту його започаткування, протягом усього циклу його існування та припинення діяльності. Вищі оцінки у рейтингу свідчать про краще та, зазвичай, простіше регулювання бізнесу та більш ефективні відносини між державою та підприємцями.

Позиції України в останньому рейтингу виглядають так:

Позиції країн в рейтингу оцінюються щороку та враховують всі зміни, які відчули підприємці станом на 1 червня відповідного року. Таким чином Doing Business 2017 відобразить реформи, які вдасться реалізувати до початку літа 2016 року.

На глобальному рівні рейтинг є показником ефективності регулювання та виступає важливим індикатором прийняття рішень для міжнародних інвесторів.

Підвищення позиції у рейтингу для України означатиме створення сприятливих умов для ведення бізнесу, суттєве покращення міжнародного іміджу України в очах інвесторів та залучення мільйонів доларів додаткових інвестицій.

Експерти компанії EasyBusiness, що опікується реформами регуляторної системи України, пропонують 14 кроків, які дозволять державі піднятися у ТОП-15 рейтингу вже наступного року. Це пакет з 14 законопректів, реалізація яких дозволить суттєво підвищити інвестиційну привабливість України і, головне, сприятиме зменшенню витрат бізнесу і держави, зокрема через оптимізацію процесів та процедур.

Загальний економічний ефект від їх імплементації оцінюється в 10-15 млрд грн. Крім того, нововведення дозволять усунути корупційні потоки у розмірі близько 6-10 млрд грн.

Розроблені проекти змін стосуються 9 з 10 індикаторів рейтингу Doing Business:

1 Індикатор Реєстрація підприємств розглядає труднощі, пов'язані з відкриттям бізнесу. При оцінці враховується кількість процедур, а також часові та грошові витрати, пов’язані з початком діяльності суб’єктів господарювання.

Процедури включають отримання всіх необхідних реєстраційних документів у відповідних органах для початку діяльності бізнесу.

В рамках даного індикатору пропонується спростити процедуру реєстрації платником ПДВ новостворених підприємств, скоротивши строк реєстрації до 1 дня, спростити процедуру відкриття рахунку в фінансовій установі, введення сучасних технологій відкриття бізнесу. Таке нововведення покращить позицію України за цим індикатором з 30 до 14 місця в 2017 році.

2 Показник Отримання дозволів на будівництво відстежує процедури, часові та фінансові витрати, які необхідні для будівництва об’єкта (на прикладі складського приміщення). Процедури включають отримання необхідних документів (погоджень, дозволів, сертифікатів), а також реєстрацію новозбудованого об'єкта, проведення всіх необхідних перевірок та підключення до комунальних мереж.

В сфері отримання дозволів на будівництво запропоновані зміни спрямовані на скасування пайової участі – примусового стягнення, а також спрощення процедури отримання поштової адреси. Реалізація цих ключових змін забезпечить зростання позиції України за цим індикатором з 140 до 14 місця в 2017 році.

3 При оцінці індикатора Підключення до електромереж розглядаються труднощі, пов'язані з підключенням новозбудованої будівлі до системи електропостачання, включаючи збільшення протяжності або розширення існуючої інфраструктури. Процедури включають подачу заяв і укладання договорів з енергетичними підприємствами, отримання всіх необхідних дозволів, а також виконання всіх зовнішніх робіт з підключення, отримання завершальних актів і остаточну подачу електроенергії.

Розроблений законопроект в цій сфері забезпечить спрощення процедури приєднання до електричних мереж за рахунок встановлення єдиної для всіх процедури приєднання, яка передбачає мінімум дій від замовника та встановлює відповідальність електропередавальної компанії за строки приєднання до електромережі. Така новація дозволить підняти рейтинг України за цим показником з 137 до 82 місця.

4 Показник Реєстрація власності відстежує легкість отримання права власності від продавця покупцю. Береться до уваги кількість процедур, а також часові та грошові витрати, необхідні для передачі права власності. Індикатор враховує всю послідовність процедур, які повинні бути виконані компанією (покупцем), щоб придбати майновий об'єкт в іншої компанії (продавця), або щоб передати права власності на майно покупцеві.

В сфері реєстрації власності запропоновано скоротити строк отримання нормативно-грошової оцінки об’єкта власності з 3 до 1 дня. Це сприятиме підвищенню позиції України за цим індикатором з 61 до 57 місця.

5 При оцінці індикатора Захист прав міноритарних інвесторів розглядається ступінь захисту міноритарних акціонерів у разі зіткнення інтересів. Враховується прозорість угод, схильність до використання становища в корисних цілях, можливість та легкість подачі позову акціонерами проти чиновників та директорів, що зловживають своїм положенням, ступень захищеності інтересів інвестора. Дані для розрахунку індикатору визначаються шляхом опитування юристів, що спеціалізуються на корпоративному праві, і базуються на аналізі нормативних актів, законодавства та судових норм.

В межах даного індикатору EasyBusiness брала участь в розробці, аналізі та захисті позицій законопроекту №2259 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів (на сьогодні Закон України №289-VIII), який дозволить забезпечити швидку адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині захисту прав інвесторів та надасть можливість підвищитись Україні за цим індикатором з 88 до 5 місця.

6 Індикатор Оподаткування розглядає адміністративний тягар, пов’язаний зі звітуванням та діючим навантаженням на платників податків. При оцінці враховується інформація про всі види податків (єдиний соціальний внесок, податок на прибуток, податок на землю, екологічний податок, внески соціального страхування робітників), які повинен сплатити або утримати бізнес. Для розрахунків береться до уваги кількість часу, яку витрачає підприємство на підготовку, подачу звітності та проведення платежів.

Для спрощення системи оподаткування передбачається встановлення однакової ставки єдиного соціального внеску для всіх суб’єктів господарювання на рівні 20% та скорочення часових витрат на складання, оприлюднення та подачу фінансової та іншої звітності. Такі нововведення дозволять Україні стрибнути в межах даного індикатору з 107 до 12 позиції.

7 Показник Міжнародна торгівля оцінює процедури, пов'язані із здійсненням імпорту та експорту товарів. Враховуються всі документи, які можуть вимагатися державними органами в процесі здійснення експортно-імпортної діяльності, незалежно від того, наскільки часто потрібно отримувати таку документацію (наприклад, експортну ліцензію можна отримати терміном на п’ять років, але її необхідно надавати державним органам кожен раз під час здійснення експортних операцій).

В сфері міжнародної торгівлі пропонується внести низку важливих змін для забезпечення максимальної прозорості та простоти здійснення експортно-імпортних операцій. Так, наприклад, передбачається уніфікація та зменшення ставок ввізного мита до трьох видів – 0%, 4% та 10%. Зазначимо, що на сьогодні існує 117 видів ставок. Скорочення терміну митних процедур буде досягнуто за рахунок перекладання зі спеціальних органів на митницю здійснення фітосанітарного, екологічного та радіологічного контролю, а також контролю за порядком переміщення культурних цінностей у зонах митного оформлення. Також передбачається відміна необхідності подання оригіналів документів про походження товару та сертифікація лише при першому надходженні товару на ринок. Відкритість інформації про сертифікацію товарів буде забезпечено через її оприлюдення в мережі Інтернет. Реалізація всіх змін сприятиме зростанню позиції України за цим індикатором з 109 місця до входження у ТОП-50.

8 Індикатор Забезпечення виконання контрактів демонструє ефективність примусових заходів щодо дотримання умов контрактів. Розглядається весь процес платіжних суперечок, враховуючи витрати і процедури з моменту підготовки документів до повернення коштів. Дані для індикатора визначаються за результатами аналізу господарсько-процесуального кодексу та інших нормативних документів, які застосовуються судовими, виконавчими органами, але в першу чергу беруться дані, отримані від юристів, що здійснюють практику та спеціалізуються на таких спорах.

В межах даного індикатору розроблені зміни встановлюють європейські стандарти виконання рішень суду, запроваджують скорочену процедуру розгляду справ та встановлюють баланс повноважень приватних і державних виконавців, а також оптимізують стадії виконавчого провадження. На практиці це означає, що добросовісний контрагент буде захищений, а не добросовісні – в найкоротші терміни будуть притягнуті до відповідальності. Реалізація ініціатив в цій сфері дозволить підвищити позицію України у рейтингу за даним індикатором з 98 до 1 місця.

9 Індикатор Вирішення неплатоспроможності відстежує часові та фінансові витрати, пов’язані з процедурами банкрутства та вимірює проблеми у законодавстві про банкрутство. При оцінці враховується показник ефективності нормативно-правової бази, який розроблений відповідно до кращих світових практик та складається з 4 індексів: індекс відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, індекс управління майном боржника, індекс процедури реорганізації та індекс участі кредиторів.

В сфері вирішення неплатоспроможності пропонується обмеження можливості затягування процедур банкрутства, надання кредиторам веб-доступу до інформації про боржника, розширення повноважень та участі кредиторів у процедурах банкрутства, а також вдосконалення процедури та прозорості реалізації майна боржників та скорочення строку тривалості процедур банкрутства для боржників, сукупна вартість активів яких менша ніж 5.000 мінімальних заробітних плат. Ще одним нововведенням є встановлення пріоритету задоволення вимог кредиторів, які надали неплатоспроможному боржнику кредит, перед вимогами інших кредиторів четвертої черги. Зазначені зміни сприятимуть підвищенню позиції України за даним індикатором з 141 до 55 місця.

Андрій Єрашов, проектний менеджер EasyBusiness

 


Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Крупним планом ТОП-10

опитування

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: