Нотатки економіста. Скільки Україні коштує корупція

22 вересня 2016, 09:03
979
PR
Вы также можете прочесть этот материал на русском языке
Якої шкоди корупція завдає розвитку економіки та добробуту населення

На 13-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) президент України Петро Порошенко наголосив, що корупція – наш головний найнебезпечніший ворог, через яку було втрачено багато ресурсів, що могли бути використані для розбудови України. Безумовно, це так, але важливо оцінити, як саме корупція заважає розбудові країни, та проаналізувати що було зроблено для подолання корупції з часів «режиму Януковича».

Як саме корупція заважає розвитку України?

Розмова про негативні наслідки корупції зараз ведеться на підставі досить загальних аргументів про аморальність цього явища. Тому ми на основі огляду існуючих наукових досліджень проаналізували кількісний вплив корупції на розвиток економіки та добробут населення. Оглянуті дослідження вивчають як прямий вплив корупції на економічний розвиток країн, так і через окремі «канали». Такими каналами є: державні інвестиції; витрати та доходи держави; приватні інвестиції; продуктивність економіки; якість управління державою.

Для оцінки впливу корупції в Україні ми порахували, зокрема, яким би був економічний розвиток, якби рівень корупції в нашій країні знизився до рівня Польщі. На початку перехідного періоду у 1991 р. обидві країни мали майже однаковий рівень ВВП, але сьогодні економіка Польщі в 5 разів більша за українську, а у Transparency International за Індексом сприйняття корупції (ІСК) Польща займає 30-ту сходинку, тоді коли Україна – 130-ту.

Через те, що в оглянутих дослідженнях ІСК оцінюється за методологію, що використовувалась до 2012 р., для розрахунків ми використовували значення індексу 2011 р., що не впливає на головні висновки дослідження. В 2011 р. за ІСК Україна мала 2,3 бали, а Польща – 5,5 (за шкалою від 0 до 10).

Фактичні ознаки активної боротьби влади з корупцією майже відсутні

Якби Україна зменшила рівень корупції до рівня Польщі:

  • щорічне зростання реального ВВП України збільшилось би на 1,76 процентних пункти, що за останні 10 років (2006-2015 роки) в сумі склало би додатково $23 млрд;
  • обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну зріс би на 74%, що, на прикладі 2015 року, становило би $2,2 млрд додаткових прямих іноземних інвестицій;
  • якісні соціальні витрати збільшились би на 4,22–7,00% від ВВП (зокрема, витрати на освіту та медицину на 1,1–1,4% від ВВП);
  • продуктивність капіталу в Україні збільшилася би на 6,4%, що сприяло би збільшенню ВВП майже на 12,8%.

Окрім цього, державні інвестиції були би набагато якіснішими та ефективнішими. Адже в країнах з високим рівнем корупції влада схильна до великих та неефективних державних інвестицій, щоби заробити на завищеній вартості проектів та підняти політичний рейтинг, фотографуючись за розрізанням стрічки на відкритті коштовного та економічно необґрунтованого об’єкту. Водночас витрати на обслуговування працюючих об’єктів є дуже незначними.

Також компанії менше ухилялися би від сплати податків, що призвело би до зниження рівня тіньової економіки (які зараз становить в Україні 41–46%, а у Польщі – лише близько 19%). Якість державного управління була би вищою, що знизило би політичну нестабільність та рівень бюрократії у державі.

Що стосується добробуту громадян, то, завдяки зменшенню корупції: зменшився би рівень бідності та нерівність доходів; зріс би рівень довіри у суспільстві (який, за результатами досліджень, має значний вплив на ВВП); покращилась би якість медицини та освіти.

Базуючись на наведених оцінках, можна зробити висновок, що зменшення корупції позитивно вплинуло би на добробут українців, адже вона коштує кожному громадянину реальних грошей. Більше того, наведені цифри автори досліджень вважають заниженими через складнощі з оцінкою справжніх масштабів корупції.

Чи є поточний темп боротьби з корупцією задовільними?

Більшість експертів, громадян та представників міжнародної спільноти впевнені, що ні.

З одного боку, є ознаки посилення боротьби проти корупції – створюються інститути з боротьби та запобіганню корупції, приймаються окремі антикорупційні закони (здебільшого завдяки тиску з боку міжнародних кредиторів), посилюється контроль за державними закупівлями, а суспільство стає менш толерантним до проявів корупції.

Проте результати Індексу сприйняття корупції  2015 р. демонструють недостатність зусиль. З 2013 р. Україна зросла в індексі лише на два бали (з 25 до 27 балів зі 100), а її рейтинг знаходиться на рівні Нікарагуа та Камеруну. Це є дуже незначним прогресом, який, за словами Transparency International, здебільшого відбувся завдяки більш критичному ставленню суспільства до корупціонерів.

Фактичні ознаки активної боротьби влади з корупцією майже відсутні, адже зі всіх корупціонерів покарання понесли лише одиниці. Ця проблема, зокрема, виникає через обмежені повноваження вищезгаданих інститутів та недостатня кількість інструментів для ефективної боротьби. Такої думки дотримуються й МВФ, який однією із умов меморандуму визначив якнайшвидше прийняття закону, націлене на розширення повноважень НАБУ та збільшення його незалежності.

У підсумку, посилити боротьбу з корупцією конче необхідно – не лише тому, що це негативне явище, але й тому, що це необхідно для зростання економіки України та добробуту її громадян.

Нотатки економіста – щотижнева колонка Центру економічної стратегії.

Зверніть увагу