Нова економічна стратегія для України

3 коментувати
Необхідно спочатку підготувати план розвитку економіки країни, а не окремих, нехай навіть і дуже важливих, її секторів

У Київському національному економічному університеті написали важливий документ «Стратегія розвитку банківської системи України». Тішить, що хтось взагалі в країні наважився написати розгорнуту стратегію чогось, пов'язаного з економікою. Адже до цього наші уряди кілька років ігнорували діяльність з написання розгорнутих документів щодо економічного розвитку України. Тим більше, тепер важливо розібратися, про що говорить підготовлений документ.

Правила написання документів про проведення економічної діяльності повинні, безумовно, відповідати науковій методології. Знаменитий фізик і математик Анрі Пуанкаре розумів під науковим методом процес висунення наукової гіпотези, а потім перевірку її на практиці. Причому, говорив він, неможливо висунути гіпотезу без вже якогось існуючого до її висунення досвіду, без якогось попередньо існуючого переконання (назву його упередженням). А що таке існуюче до досвіду упередження в економічній практиці? Це вже існуюча в світі економічна теорія або новостворена теорія.

Такою новоствореною свого часу була, наприклад, економічна теорія Кейнса, або монетарна теорія Фрідмана. Чи претендують автори стратегії на унікальність своєї економічної гіпотези, висунутої в зазначеному документі? Ні. А це значить, що постулати і тези, які вони висувають, не повинні суперечити вже існуючим на даний момент світовим економічним теоріям.

Тут варто ще додатково вказати, що в світі економічних теорій немає єдиного уявлення про економіку. У фізиці, наприклад, є класична теорія тяжіння Ньютона, з якою погоджуються усі фізики. Навпаки, економічна наука дуже різношерста і суперечлива. У ній існують абсолютно різні школи і напрямки, які часто є антагоністичними. Наприклад, те ж кейнсіанство і монетаризм, або «австрійська школа економіки» і промисловий протекціонізм. Наприклад, «австрійська школа економіки» відкидає будь-яке державне втручання в економіку, вважає його злом. І, навпаки, кейнсіанство вважає, що держава не тільки може втручатися в економіку, але і просто зобов'язана це робити. Власне, «економічна стратегія» з точки зору «австрійської економічної школи» - це оксюморон. Вся політика держорганів, з точки зору «австрійців», повинна полягати в тому, щоб взагалі самоусунутися від проведення будь-якої держполітики в економіці.

Банкіри та фінансисти - всього лише слуги технологічного розвитку

Це важливо розуміти, тому що у нас часто одночасно декларуються приватизація (один з методів «австрійської економічної школи»), і при цьому одночасно декларуються різні стратегії (а в обговорюваному випадку такі навіть пишуться), що пропонують детально регулювати ту чи іншу діяльність в економіці. Але пропозиція одночасного застосування до економіки країни двох взаємовиключних теорій є грубим протиріччям. Так як, відповідно до загальних принципів наукових теорій, має бути або те, або інше, але ніяк не одночасно, і те, і інше. Тому як немає теорії, в сучасній світовій економіці, яка допускає застосування методів, властивих діаметрально протилежним по суті і ідеології економічним теоріям.

В іншому світі не допускається. У нас же - дуже часто. Вражаюче, що при цьому ми чекаємо таких же результатів нашої економічної політики, як і в решті світу. З стратегії вельми важко зрозуміти, чи дотримуються автори ліберальних поглядів на економіку (прихильники невтручання в економіку), чи все ж таки вони меркантилісти (прихильники втручання в економіку): постулати обох теорій, що суперечать одна одній, присутні в документі. І це насторожує.

Перейду до аналізу деяких конкретних статей стратегії. Правильно вказавши рушійні сили і тренди світового розвитку в рамках Третьої і Четвертої промислових революцій, автори документу в той же час демонструють прикре непорозуміння дуже важливих речей, про які я згадав у вступній частині цієї колонки.

Ось, наприклад, такий абзац обговорюваної нами Стратегії: «дерегуляція повинна бути спрямована на максимальне спрощення умов ведення бізнесу, проте, повинна базуватися на національній економічній політиці». Тобто, спростимо цю пропозицію і вийде - «дерегулювання має базуватися на регулюванні». Бо що таке національна економічна політика, як не регулювання? Виходить, що автори документа так для себе і не з'ясували - пропонують вони займатися регулюванням або дерегуляцією. А це одне з найважливіших питань, до речі, і від нього залежить успіх або неуспіх реформ. Адже це основна тема розбіжностей «кейнсіанців» і «австрійців».

Другий уривок, що описує ключові цілі авторів: «продовження мораторію на приватизацію земель сільгосппризначення до виходу з кризи і зростання добробуту населення для забезпечення повноцінної участі українського суспільства в майбутній приватизації». Приватизація є головним постулатом неокласичної і австрійської шкіл економіки, які говорять, що тільки приватні власники можуть бути ефективними управлінцями. Однак українська практика останніх 25 років на практиці спростувала цю тезу. Весь радянський промисловий спадок в результаті приватизації 1990-х років виявився в руках небагатьох олігархів, управління з боку яких цими активами досить далеко від економічної ефективності на користь всього суспільства. Тоді, можливо, землю взагалі не варто приватизувати? Можливо, здавати її в довгострокову оренду, так як в рамках приватизації вона знову стане надбанням олігархів.

Пропозиція про виведення землі з цивільного обороту до серйозного поліпшення добробуту населення, тобто, на тривалий термін, свідчить про ноти феодального свідомості.

Подібне можна сказати про всі небанківські економічні розділи стратегії, що носять виключно декларативний характер, без зазначення конкретних кроків.

Маю на увазі розділи про боротьбу з корупцією, збільшення експорту продукції з високою доданою вартістю, розвиток наукового і освітнього потенціалу і створення інноваційного науково-технічного кластеру, підвищення ролі імпортозаміщення та інше. Ніхто не буде сперечатися, що це потрібно робити. Але як? Ми вже 25 років б'ємося над цими проблемами і не можемо знайти відповідь. Немає відповідей на ці питання і в стратегії.

Ось, наприклад, як би автори запропонували впроваджувати імпортозаміщення? Адже змусити громадянина купити український сир замість польського (при існуючій не особливо великій різниці в ціні) можна тільки обмежувально-адміністративними заходами.

Що ще кинулося в очі, так це те, що стратегія пропонує, наприклад, освіту при Мінекономіки якоїсь Громадської експертної ради з високих технологій, яка і розробить докладні відповіді на вищезгадані питання. При такому підході будуть лише нагромаджуватися нескінченні стратегії, одна на одну, і в кінці ми просто заплутаємося в них. Можливо, треба спочатку підготувати стратегію розвитку економіки країни, а не окремих, нехай навіть дуже важливих, її секторів? Тим більше, що часу залишається мало: економіку вже давно час рятувати.

Щодо питання, якому присвячена основна смислова частина стратегії - сприяння економічному зростанню методами монетарно-грошового регулювання. У мене склалося враження, що автори не повною мірою усвідомлюють серйозну обмеженість дієвості цих заходів в плані їх впливу на активізацію економічної динаміки. Розвиток банківської системи - не мета економічного розвитку, а всього лише засіб для розвитку промисловості країни, а саме виробництва високоякісних товарів і послуг (як для внутрішнього споживання, так і для експорту).

Висока додана вартість в національній економіці створюється робітниками промисловості, інженерами і вченими, але не банкірами і фінансистами (при всій повазі до них). Банкіри і фінансисти - всього лише слуги технологічного розвитку. І Нацбанк України, навіть якщо там буде в сто разів більш компетентне керівництво, не зможе яким-небудь серйозним чином надати прискорення економічному зростанню (тим, хто не вірить, пропоную, наприклад, звернути увагу на результати політики низьких відсоткових ставок в США, Європі, Японії) . І вже тим більше НБУ не може дієво сприяти трансформації економіки країни відповідно до триваючих в розвинених країнах Третьої і Четвертої промислових революцій. Але зі стратегії цього не видно. Докладно описані справи в банківському секторі, і дуже розмито, неконкретно описано те, яка ситуація в промисловості. Неначе банківський сектор самодостатній і представяє собою кантовську «річ-в-собі». Насправді це далеко не так.

На закінчення хочу сказати, що колектив шановних економістів виконав велику і важливу роботу, але, так як вони помилково впевнені в тому, що не так технології і промисловий протекціонізм, скільки методи монетарної політики здатні вирішальним чином впливати на розвиток економіки, то практична застосовність цієї праці вельми обмежена, незважаючи на те, що в стратегії і є констатація необхідності побудови високотехнологічної економіки, пропоновані там методи (вірніше, їх відсутність) практично не можуть сприяти її створенню в Україні. Це суперечить як економічній теорії, так і економічній історії. А самозародження високотехнологічної економіки вкрай малоймовірно навіть за умов максимально грамотної монетарної політики і добре розвиненої банківської системи.


Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів
Якщо Ви бажаєте вести свій блог на сайті Новое время, напишіть, будь ласка, листа за адресою: nv-opinion@nv.ua

Погляди ТОП-10

Читайте на НВ style

Останні новини

опитування

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Усі матеріали розділу Погляди є особистою думкою користувачів сайту, які визначені як автори опублікованих матеріалів. Усі матеріали згаданого розділу публікуються від імені відповідного автора, їх зміст, погляди, думки не означають згоди Редакції сайту з ними або, що Редакція поділяє і підтримує таку думку. Відповідальність за дотримання законодавства в матеріалах розділу Думки несуть автори матеріалів самостійно.