Об украинской науке и «проффессорах»

4 комментировать
Повысить уровень науки можно, только сделав эту деятельность востребованной со стороны общества и государства

Міністерство освіти і науки розмістило у соціальних мережах і на своєму веб-сайті проект Постанови уряду про новий порядок присвоєння учених звань. І це добрий знак – залучення громадськості до обговорення питань реформування науки і освіти.

Кожна нова команда освітянських державних чиновників демонструє своє прагнення покращити рівень науки і вищої освіти в країні. Це добре. Але якими методами?

Основним заходом, до речі, найпростішим і найекономнішим для державного управління, вважається встановлення додаткових фільтрів для отримання наукових ступенів і учених звань. Як на мене – підхід досить сумнівний і, головне, малоефективний і для науки, і для освіти.

Підвищити рівень науки можна, лише зробивши цю діяльність витребуваною з боку суспільства і держави як за напрямками таких досліджень, так і за оплатою праці науковців. За декілька десятиліть перебування у науковій спільноті я жодного разу не бачив аналітичних досліджень і звітів щодо ефективності  використання суспільством і державою результатів наукових досліджень в будь-якій сфері, а у царині суспільно-гуманітарних наук – особливо.

Сьогодні «науковцями» стають десятки і сотні тих, для кого справжня наука така ж далека, як і глибини космосу

Науковцями останніми роками у нас стають ті, хто дійсно вважає для себе цей вид діяльності основним і безальтернативним, або ж ті, хто за допомогою дипломів і атестатів хоче побудувати собі професійну (як правило, топ-менеджерську) кар’єру у будь-якій сфері, часто-густо абсолютно не пов’язану з темою захищеної дисертації. Оскільки мати науковий ступінь останнім часом стало модним, престижним і корисним для запису в автобіографічній довідці для побудови цієї самої кар’єри і на додаток  - отримання доплат к зарплаті, то «науковцями» стають десятки і сотні ( а на загал – тисячі) тих, для кого справжня наука така ж далека, як і глибини космосу. Ось де коріння плагіату, компіляції та невігластва нашого державного топ-менеджменту.

Що ж стосується проблем низької якості вищої освіти, то справа зовсім не в процедурах та критеріях присвоєння учених звань. Проблема в іншому. У нас ніхто не готує викладачів вищої школи. Багато десятків років вважається, що наявність наукового ступеню автоматично надає його носію право бути висококласним викладачем і мати беззаперечне право на навчання інших.

Стверджую,що це – міф. Учений ступінь, тобто здатність проводити якісні наукові дослідження і учене звання ніяким чином не корелюється  з якісним викладанням здобутих попередніми поколіннями знань, умінь і навичок. Кожен з нас може навести чимало прикладів у будь-якій царині наук прекрасних дослідників, які були дуже «сірими» професорами і доцентами. І навпаки, я зустрічав чимало викладачів, які не мали наукових ступенів і не мали досягнень у наукових дослідженнях (часом - і не хотіли ними займатися), але були чудовими викладачами і були достойні носити звання професора чи доцента.

У нас, на жаль, чимало людей обіймають професорські і доцентські посади, які пишуть слово «професор» з двома літерами «ф», а слово «доцент» через літеру «а». Якщо почитати рукописні (часом і опубліковані) тексти таких учених-викладачів, то дивуєшся тому, як вони опанували в школі письмову і літературну мову…а свої лекції і заняття вони можуть провести лише читаючи написані конспекти і цитуючи підручники і посібники інших…

Учені звання професора і доцента (з часів їх запровадження і дотепер) завжди були і у переважній більшості розвинутих країн є визнанням, в першу чергу, викладацьких, а не лише  дослідницьких,  здібностей їх носіїв. Рівень наукової підготовки професорів і доцентів за кордоном визначається не захищеною дисертацією, а кількістю і значущістю наукових публікацій за результатами проведених досліджень і створених зразків нової техніки, речовин, медичних операцій, законодавчих актів тощо. Визначальним у присвоєнні таких звань є якість викладацької діяльності та велика науково-методична діяльність з підготовки навчальних підручників і посібників.

Ми же, намагаючись досягти революційних змін в якості вищої освіти, йдемо шляхом того, що залишаємо в цих нових процедурах присвоєння учених звань багато чого старого – совкового, додавши трошки нового – знання іноземної мови (перевага – англійській) та  обов’язкові публікації в іноземних наукових часописах. Створивши такі додаткові фільтри і перепони, автори нормативного акту вважають, що таким чином підвищать рівень вищої освіти. Такий підхід до реформування освіти – це навмисна або  ж не навмисна омана самих себе і суспільних очікувань.

Критикуючи,пропонуй! Це гасло для ділових людей було для мене завжди пріоритетним. Тому пропоную:

1. Учені звання доцента і професора не пов’язувати  напряму з досягненнями претендентів у царині їх наукових досліджень. Результати наукових досліджень (вчені ступені) мають бути додатковим критерієм для отримання таких звань.

2. Основними критеріями для присвоєння цих звань мають бути, на мій погляд:

- Якість викладання базових (основних для певного напрямку підготовки) навчальних дисциплін за відповідною методикою оцінки з боку колег і студентів (особливо –випускників, які вже працюють за фахом) за 100-бальною шкалою.

- Оцінка дидактичних здібностей претендента з боку студентів і колег також за100-бальною шкалою за відповідною методикою.

-  Науково-методичні розробки (підручники, посібники) для опанування студентами відповідними знаннями, уміннями і навичками.

- Певна мінімальна кількість і якість наукових і методичних  публікацій та їх цитування в роботах інших авторів незалежно від країни, де опубліковані такі роботи.

- Науково-педагогічний стаж не менше 10 років – для отримання звання доцента і  15 років – для отримання звання професора.

Наявність ученого ступеню – як додатковий критерій  за умови рівності усіх попередніх показників.

Майже впевнений, що переважна більшість чинних доцентів і професорів не сприймуть ці пропозиції, але дякую інтернету, що маю право і можливість висловити свою думку з цього питання. 


Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев
Если Вы хотите вести свой блог на сайте Новое время, напишите, пожалуйста, письмо по адресу: nv-opinion@nv.ua

Мнения ТОП-10

Читайте на НВ style

Последние новости

опрос

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Все материалы раздела Мнения являются личным мнением пользователей сайта, которые определены как авторы опубликованных материалов. Все материалы упомянутого раздела публикуются от имени соответствующего автора, их содержание, взгляды, мысли не означают согласия Редакции сайта с ними или, что Редакция разделяет и поддерживает такое мнение. Ответственность за соблюдение законодательства в материалах раздела Мнения несут авторы материалов самостоятельно.